Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

AkupunkTÚRA Poprad

Krátky opis
Umenie vo verejnom priestore je neoddeliteľnou súčasťou prostredia, ktoré spoločne zdieľame a ktoré nás formuje. Sochy, mozaiky a iné umelecké diela sú priestorovými prvkami, ktoré sú včlenené do fyzickej štruktúry mesta a dodávajú mu svojský ráz. Mesto Poprad, podobne ako ďalšie mestá, je galériou otvorenou počas celého roka. Napriek tomu, že množstvo hodnotných diel od známych autorov je umiestnených vo verejnom priestore mesta, častokrát ostávajú bez povšimnutia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Umenie vo verejných priestoroch mesta Poprad - Imrich Svitana

Miesto konania / kraj
Poprad / Poprad

Termín konania
28.03.2023

Popis projektu

Cieľom projektu AkupunkTÚRA Poprad je zmapovať umelecké diela, sochy, mozaiky, sgrafito nachádzajúce sa vo verejnom priestore mesta Poprad,  a zamerať sa na diela monumentalistu, šperkára, medailéra, pedagóga, sochára, maliara, kresliara, umelec, ktorý viac ako 50 rokov tvorí v podtatranskom regióne a tým je Imrich Svitana. 

"Každú vec som robil poctivo a najlepšie, ako som vedel. Tvoriť je môj život, iný nemám. Aj keby ma pripútalo na invalidný vozík, budem musieť niečo urobiť."

Imrich Svitana ako sochár bol účastníkom viacerých sochárskych sympózií. Na jeho umeleckú tvorbu zapôsobilo významné podujatie Medzinárodné sochárske sympózium vo Vyšných Ružbachoch, ktorého sa zúčastňoval ako študent – asistent renomovaných sochárov a neskôr, v roku 1978 ako priamy účastník. Nemôžeme opomenúť jeho monumentálne realizácie v exteriéri. K tým dominantným patria vonkajšie a vnútorné priečelie na železničnej stanici v Poprade, ako aj samostatné diela v parkoch a záhradách na sídlisku v Poprade a pamätné tabule na priečeliach budov. 

Nechajte sa pozvať na objavovanie vizuálnych prvkov mesta Poprad prostredníctvom novej mapy, ktorú sme pripravili. 

Názov prímateľa
NATURALISTA

Celkový rozpočet:
2 700,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €