Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

A7 Gallery 2023

Krátky opis
Názov výstavy: ABSURDNÁ VÝSTAVA Umelkyne: Vika Shumskaya (UA) a hosťka Valeria Yurashko (UA) Kurátor: Jan Kostaa Sprístupnenie výstavy: 20.3.2023 o 8:00 Partneri: Fond na podporu umenia & 365.labb Miesto: A7 Gallery, Lazovná 5, Banská Bystrica Výstava potrvá do konca apríla 2023. Absurdná výstava Viky Shumskaya a jej dcéry Valerie Yurashko je otvorením súkromného depozitu diel v priestoroch galérie, bez pompy a ceremoniálu. Umenie čaká. Váha, či utiecť, zotrvať alebo vymeniť nástroje za
Fotogaléria
Názov podujatia
Absurdná výstava

Miesto konania / kraj
Banská Bystrica / Banská Bystrica

Termín konania
20.03.2023 - 28.04.2023

Popis projektu

Situácia sa javí tak, že zmyslom evolúcie súčasnej civilizácie je dopracovať sa ku celoplanetárne funkčnej spoločnosti. Od kmeňových krvilačných šarvátok, cez bitky medzi mestskými štátmi a kráľovstvami, cez národnostné koncepty vrcholiace veľkými vojnami o energetické zdroje a územia, máme na dosah zriadenie kontinentálnych únií, multikultúrnych celkov, ktoré spája rôznorodá zmes priorít. Ak sa podarí aj tento krok, núka sa ten ďalší a zároveň pravdepodobne posledný, čo sa týka pôsobenia ľudstva na planéte Zem. Zdalo by sa, že dôvodom vývoja je z veľkej časti snaha zbaviť sa vojnových konfliktov. Tie okrem svojej nechutnej deštrukčnej povahy prinášajúcej smrť, sú brzdou vývoja vo všetkých smeroch ľudskej existencie. Argumenty o katalyzačných silách, ktoré „vďaka“ vojnám prinášajú technologické alebo medicínske inovácie, neobstoja. Z dostatočného odstupu totiž vidno alibistický balast, v ktorom si hovejú vďaka všeobecnej ľudskej krátkozrakosti.
Nie vojnové konflikty, ale energetické zdroje určujú možnosti a rozvoj ľudstva. Vojna zdroje požiera. A vo veľkom.
.
To, čo je človek schopný dosiahnuť vplyvom vyhrotenej bizarnej situácie, je schopný aj v režime kľudu, mieru a kultivovaného rozvoja.
.
Serióznym dôvodom na obavy je aj vek našej hviezdy, Slnka. Strach tohto typu je nám však vzdialenejší ako strach z nedostatku energetických zdrojov, ktoré ťažíme zo Zeme. Uvažovať lokálne a krátkodobo je ľudstvu tak prirodzené, že iba mimoplanetárna katastrofa v podobe naozaj citeľnej slnečnej erupcie, ktorá vyradí z prevádzky všetky bezpečnostné systémy našej spoločnosti, by mohla upriamiť pozornosť hore. Lebo nie tam niekde je vesmír a my tu. My všetci sme v tom krutom a prázdnom vesmíre spolu. Ibaže nemáme zatiaľ možnosti ujsť, ak sa niečo u nás doma na Zemi celoplošne poserie.
.
Slnko sa nachádza približne v polovici svojej životnosti. Vekom zväčšuje svoj objem, časom sa dostane do momentu, keď exploduje. Dávno pred týmto momentom smrti hviezdy sa pochopiteľne na našej Zemi začne proces zmien podmienok tak dramatický, že jediným mysliteľným, bude ďalší evolučný krok. Ľudstvo bude nútené stať sa medziplanetárnym druhom. V podstate sa táto nutnosť stala aktuálnou už dávno. Je to pritom Slnko, ktorého obrovské množstvo energie dopadajúce na Zem, nie sme zatiaľ schopní efektívne uchovať a používať vo väčšom ako regionálnom rozsahu.
.
Počas jazdy týmto nevyhnutným smerom, navzdory všetkým snahám tých, ktorí si podstatné a dôležité uvedomujú, počas rozvoja množstva zbytočných avšak život kultivujúcich náležitostí, akými sú umenie alebo šport, nás z času na čas ešte vždy príležitostne zavalí súbor tragédií v podobe nejakej vojny. Z rozhodnutí niektorých, z oddanosti množstva nedovzdelaných a úbohých, za aplauzu a oheňchŕliacich relativizujúcich a latentných, opäť nás, aj dnes, zabrzdila smrť. A berie aj veľkú časť našich krehkých a žalostne krátkych osobných životov, kradne nám čas.
.
Neprekvapí, že múzy upadajú do kómy. Že nie je energie na viac, ako na emocionálny vzdor. Že nie je chuť na bežné, na oslavy, na vernisáže.
.
Absurdná výstava Viky Shumskaya a jej dcéry Valerie Yurashko je otvorením súkromného depozitu diel v priestoroch galérie, bez pompy a ceremoniálu. Umenie čaká. Váha, či utiecť, zotrvať alebo vymeniť nástroje za iné.
.
Text: Jan Kostaa

Názov prímateľa
A7rooms Gallery

Celkový rozpočet:
13 400,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €