Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Rmallah - Národný týždeň literatúry

Krátky opis
Renad Qubbaj je generálnou riaditeľkou inštitútu TAMER so sídlom v Ramallahu, ktorý sa venuje podpore voľnočasového čítania a znovu obnoveniu čítacích návykov vo všetkých segmentoch palestínskej spoločnosti. Preto od februára 1992 usporadúva Národný týždeň literatúry /National Reading Campaign/, minulý rok za účasti skúsených literárnych aktérov zo Slovenska.
Fotogaléria
Názov podujatia
Ramallah - Národný týždeň literatúry

Miesto konania
Okupované palestínske územie

Termín konania
21.12.2021 - 28.03.2023

Popis projektu

Aktivity, ktoré sa nám počas Národného týždňa literatúry v Ramallahu podarilo splniť:

1.Účasť na panelovej diskusii a konferencii v Ramalláhu – 25. marec 2022 – 1.apríl 2022.  / Mlejová H., Hurná I., Hurný J., Grajciarová M., Soboň D. a Soboňová K./

2. Získanie autorských práv a podpísanie zmluvy o vydaní slovenského prekladu palestínskej autorky pre deti: Sonii Nimer, “A Story that Begins and Ends with Imagination”. Mária Nassar pomáhala s prekladom do slovenského jazyka.  

3.Účasť na seminároch a workshopoch organizovaných Tamer inštitútom, viď. Program.

4. Vedenie ilstrátorského worshopu pre deti Davidom Soboňom a Kristíny Soboň

5. Celoročná participácia  o.z. Dva v jednom / Grajciarová M. a Grajciarová N./ na vzdelávacom programe o čítaní a literatúre organizovanom Tamer inštitútom v Ramalláhu a Jeruzaleme.

V programe pokračuje spisovateľka a prekladateľka – Miroslava Grajciarová aj po skončení mobility na vlastné náklady. Pracuje s deťmi v komunitných centrách, nadáciách a knižniciach, podľa inštrukcií a potrieb Tamer Inštitútu.

28.marca 2023 bude v Tamer Inštitúte odovzdané štatutárovi o.z. Dva v jednom so sídlom v Prešove na Slovensku- Miroslave Grajciarovej ocenenie ako poďakovanie za celoročnú spoluprácu na edukačných aktivitách v oblasti gramotnosti.

Názov prímateľa
Dva v jednom

Celkový rozpočet:
2 650,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €