Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

XII. rok činnosti OZ Nástupište 1-12

Krátky opis
PAULA HALASOVÁ: GOOD GIRL Site specific inštalácia 23.3.2023 -30.4.2023 Nástupište 1-12, Topoľčany
Fotogaléria
Názov podujatia
Otvorenie výstavy: PAULA HALASOVÁ: GOOD GIRL

Miesto konania / kraj
Topoľčany / Topoľčany

Termín konania
23.03.2023 - 30.04.2023

Popis projektu

PAULA HALASOVÁ: GOOD GIRL


Otvorenie výstavy 23.3.2023 o 18:00

Paulína Halasová v najnovších dielach fokusuje pozornosť diváka na zaužívané spoločenské normy, v ktorých, ako súčasť spoločnosti vyrastáme, preberáme ich a stávajú sa našimi personalizovanými mýtmi, ktorými sme uverili.

23.marca pozývame na otvorenie site-špecificky výstavy "Good girl/ Dobré dievča", ktoré je silným komentárom perspektívy dieťaťa ako ne poznačeného jedinca spoločnosťou, ktoré dokázalo neuveriť, že je zlé dievča, pretože má vlastný názor. Preberané mýty society neformujú len naše predstavy o svete, ale aj o nás samých. Paradoxne, sú zdrojom, ktorý formuje to, čo považujeme za našu osobnosť. Akumulácia spoločnosťou vytvorených obrazov o svete i o nás samých sú v priamom konflikte so svetom, ako takým a vyúsťujú do deštrukčných stavov, ako sú úzkosti, depresie, hnev a existenčná kríza.

Paulína Halasová vyštudovala maliarstvo na VŠVU (2017). Jej tvorba sa zaraďuje medzi silnú generáciu figurálnych maliarov. Od vyjadrovania sa prostredníctvom realistických figúr prešla ku tvorbe kresieb, ktoré „idú po pointe, bez potreby estetickej ľúbivosti. Halasová pracuje s drsným rukopisom, ktorým reflektuje ostrosť a pravdivosť vyobrazovanej situácie. Kresby najprv začala tvoriť na papieri a digitálne. Neskôr ich preniesla späť na plátno ako médium, ktoré je jej blízke. Následne podklad prestal byť pre ňu limitom a kresby aplikovala na veľkoformátové fólie a objekty. Takto vznikli fluidné diela, ktoré oscilujú medzi kresbou, maľbou a sochou.

Vizual Matej Lacko


Názov prímateľa
Nástupište 1-12

Celkový rozpočet:
44 781,00 €

Výška podpory:
40 000,00 €