Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
tanečný workshop pre deti a mládež
Fotogaléria
Názov podujatia
Škola tanca

Miesto konania / kraj
Veľký Krtíš / Veľký Krtíš

Termín konania
28.03.2023

Popis projektu

Škola tanca už niekoľko rokov vzdeláva deti a mládež prostredníctvom známych lektorov v oblasti moderného tanca. Pokračovanie je dôležité v súvislosti s prehlbovaním nadobudnutých skúseností a schopností pre tých, ktorí sú stálymi účastníkmi, ale zároveň dáva možnosť vzdelávať sa novým záujemcom. Moderný tanec prináša nové výrazové možnosti a estetické kritériá. Tanečné väzby moderného tanca sú plné dynamiky, cítenia, výrazu a nálady. Rozvoj práve týchto tanečných zručností je cieľom Školy tanca. Súčasťou workshopov bude aj vystúpenie profesionálnej tanečníčky, lektorky - Moniky Sakmanovej, ktoré deti motivuje v zdokonaľovaní sa a ukáže cestu, ako sa z nich môžu stať profesionálni umelci. 

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
14 400,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €