Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Text rozprávkovej knižky Princezné a princovia

Krátky opis
Zámerom je vytvoriť text rozprávkovej knihy, každá rozprávka bude doplnená o niekoľko otázok, na ktoré by dieťa (s rodičom či učiteľom) malo odpovedať. Rozprávky tak poskytnú aj platformu na osvojovanie si neznámych slov, uvažovanie o morálnych otázkach s presahmi od textu k žitému svetu. Po vydaní bude propagácia rozšírená o besedy v školách a rozhovory v médiách.
Fotogaléria
Názov podujatia
Princezné a princovia - vydanie knihy a následné aktivity

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.09.2018 - 31.12.2018

Popis projektu

V prípade publikovania textu autor zabezpečí, aby na príslušnom mieste v publikácii bolo uverejnené logo Fondu na podporu umenia a text „Napísanie tejto knižky podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia“.

Plus po vydaní knihy: besedy v školách a knižniciach (10 besied), rozhovory v rozhlase a tlači (5 rozhovorov), kde tiež odznie informácia, že napísanie knihy podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.


Názov prímateľa
Pavel Rankov

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
4 560,00 €