Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dva pramene Lomu

Krátky opis
Dva pramene Lomu (The two springs of Lom) predstavujú hlbší ponor do minulosti slovenskej dediny v kontexte dneška. Výtvarný projekt sa zaoberá medzigeneračnou ženskou históriou rodu. Kostru príbehu tvoria spomienky starej matky Jolany, ktoré tvoria základ pre vytvorenie nového mýtu súčasného človeka. Kompozície sú inšpirované starovekou čínskou knihou I-ťing, knihou premien. Orákulum (knihu premien I- ting) využívam ako spojivo príbehov starého sveta a terajšej doby.
Fotogaléria
Názov podujatia
The two springs of Lom

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
22.03.2023 - 21.04.2023

Popis projektu

Výtvarný projekt sa zaoberá medzigeneračnou ženskou históriou rodu. Jej svedomím, pocitmi, tradíciami, osobnou mytológiou tiahnúcou sa ako niť celou rodovou línou. Príbehy zozbierané terénnym výskumom stredoslovenskej obce Lom na Rimavicou, Sihlianskej planiny a Ipeľskej doliny. Kostru príbehu tvoria spomienky starej matky Jolany, pochádzajúcej z Lomu nad Rimavicou, ktoré tvoria základ pre vytvorenie nového mýtu súčasného človeka. Dejiny Lomu sú pretkané drevom - drevo ako platidlo, veterná kalamita, ktorá spôsobila migrovanie Poliakov a Goralov na toto územie čo prinieslo nový typ reči. Najstaršia, ešte žijúca generácia sa stáva mapou metamorfóz 20. a 21. storočia. Od vojny k vojne, od analógového k digitálnemu prežívaniu. Medzigeneračný dialóg je pre dnešné pocitovo nestále prostredie nevyhnutný. Rovnako dôležité je klásť si otázku: “Preberáme osud minulých generácií, čo sa v nás mení, čo ostáva? Sme požierači vlastného chosta ako symbolu cyklickej podstaty vecí?” Aj preto sú maľby obrátené k osobným témam. Nezobrazujú však môj vlastný dedinský život, ale život poskladný zo spomienok starej mami, ktorej magické príbehy prenikali a formovali moje vnímanie sveta od ranného detstva až po súčasnosť. Hlavným motívom je ženská rodová línia, vnímanie mužského a ženského naprieč generáciami, historické dedičstvá ako reč, práca, hudba, spevy, hry, výtvarno, veselie ale aj osobné a kolektívne traumy, povery, čary a sny.

Kompozície sú inšpirované starovekou čínskou knihou I-ťing, knihou premien. Túto formu komponovania rozvinul v pätdesiatych rokoch minulého storočia John Cage vo svojich viacerých hudobných projektoch napríklad v roku 1951 pri albume Music for changes. Orákulum (knihu premien I-ting) využívam ako spojivo príbehov starého sveta a terajšej doby. Príhody sú zozbierané pomocou terénnych nahrávok, fotografií a dobových podkladov. Vytvorením maliarskych plánov vytváram hraciu plochu, následne si určím premennú, nástroj, ktorý bude určovať další vývoj kompozície. Môže ním byť hod kockou, kyvadlom prípadne točiaci sa vĺčik ako ohniskový a metafizycký element. Výsledok hodov sa rovná finálnemu maliarskemu plánu. Počet hodov, počet počiatočných plánov a v konečnom dôsledku všetko čo sa v danom okamihu v čase a priestore nachádza ponechávam intuícii. Tak ako spomienky, tak aj samotná hra je vytvorením alternatívnej skutočnosti, dômyselnej inscenácie, ktorá sa stáva východiskom celého diela. Táto hra je bezpečným miestom medzi fiktívnym a reálnym. Maliarsky prejav je zoskupením abstraktnej geometrie s prvkami konštruktivizmu, expresívnym gestom, oplýva metafyzikou a surreálnosťou.

Názov prímateľa
Denisa Dováľová

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
3 480,00 €