Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Korene tanečného experimentu

Krátky opis
Workshop aj prednáška sa opierajú o východiská post moderného tanca a osobnosti, ktoré ho tvorili, a súčasne ponúka experiment v podobe performatívnej prednášky.
Fotogaléria
Názov podujatia
Korene tanečného experimentu - workshopy a performatívna prednáška

Miesto konania / kraj
Topoľčany / Topoľčany

Termín konania
30.03.2023 - 31.03.2023

Popis projektu

Neskorý zber: Korene tanečného experimentu

       Neexistuje správny spôsob chôdze. Chôdza je ako iné každodenné aktivity: jedenie, pitie, rozprávanie príhod, smiech, obliekanie. Steve Paxton

Performatívna prednáška sa venuje obdobiu post moderny v tanci, ktorá priniesla transformáciu vnímania tanca, jeho foriem a možností. Hnutie post-moderny prináša nový prístup k umeniu, reflektuje a inšpiruje sa každodennosťou. V centre záujmu stojí proces, akcia, otvorenosť a neurčenosť. Prináša každodennosť do umenia a umenie do každodenného života.

Experimenty a odvaha rušiť zažité konvencie súvisia so 60. rokmi 20. st. a hnutie malo viacero vodcovských osobností, ktoré ovplyvňovali a stále ovplyvňujú generácie tanečníkov, napr. Yvonne Rainer, Steve Paxton, David Gordon, Trisha Brown, Deborah Hay a ďalší.

Témy, ktoré táto generácia priniesla: improvizácia ako predstavenie, napĺňanie štrukturálnych a formálnych zadaní, hra a hravosť ako východisko umenia, kolektívna tvorba, skúmanie a ladenie tela tanečníka cez sprítomňovanie funkčnosti tela - Anatomical releasing.

Prednáška sa opiera o východiská post moderného tanca a osobnosti, ktoré ho tvorili, a súčasne ponúka experiment v podobe performatívnej prednášky. Využíva priestor medzi prednáškou s autentickými video ukážkami, spolu s tanečnými ukážkami demonštrujúcimi princípy a vzťahy témy. Využívame originálnu verziu predstavenia "Tria A" (choreografia Yvonne Rainer), kontaktnú improvizáciu a formálne kompozičné metódy. Tanečné ukážky tancujú Anna Sedlačková a Daniel Raček spolu s vybranými študentmi, ktorí sa zúčastnia tematického workshopu.

Autori projektu Anna Sedlačková a Daniel Raček sú dlhoročnými tanečníkmi a pedagógmi súčasného tanca, s bohatými skúsenosťami v oblasti improvizácie, kontaktnej improvizácie a post moderných kompozičných postupov.

Korene tanečného experimentu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďalej podporili: priestor Špirála, Babyfit.


Miesto konania: Štúdio SKDK, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Toloľčanoch

Termín: 30. 3. 2023 workshop a performatívna prednáška

31.3.2023 workshop

Lektori: Anna Sedlačková, Daniel Raček

Produkcia: Neskorý zber

Názov prímateľa
Neskorý zber

Celkový rozpočet:
6 350,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €