Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Časopis Stromáčik 2022

Krátky opis
Časopis Stromáčik prebúdza v deťoch predškolského a mladšieho školského veku chuť bádať a spoznávať svet okolo seba. Rodičom a pedagógom poskytuje tipy na rôzne outdoorové či zážitkové aktivity, pričom súčasťou obsahu sú aj pravidelné rubriky pripravované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Časopis vychádza v plnofarebnom formáte A5, v rozsahu 32 strán bez reklám. Vytlačený je na 100% recyklovanom papieri, ktorého výroba je CO2 neutrálna.
Fotogaléria
Názov podujatia
Detský environmentálny časopis Stromáčik

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.01.2022 - 31.12.2022

Popis projektu

Výsledkom projektu bolo 10 čísiel časopisu - do januára 2022 po december 2022 s výnimkou letných prázdnin. Štruktúra časopisu sa skladala z ilustrovanej titulky, nasledoval príhovor, tiráž, rozprávka, kde interakcia medzi zvieratkami reflektovala ľudské správanie, prejavy emócií a hodnôt. Súčasťou rozprávky boli celostranové ilustrácie podporujúce prebiehajúci dej. Po rozprávke nasledujú označené rubriky, v ktorých sa deti riešia vedomostné úlohy alebo si zdokonaľujú svoje technické zručnosti, v dokresľovačkách si rozvíjajú jemnú motoriku a svoju pozornosť si overia v rámci hľadania rozdielov. Súčasťou obsahu sú aj rubriky zamerané na emočnú inteligenciu, klimatické vzdelávanie, morálne uvažovanie a osobnostný rozvoj. 

Časopis Stromáčik je pôvodný slovenský časopis, ktorý sa autorsky, redakčne, graficky, ilustračne aj polygraficky spracováva na Slovensku. Vydáva ho občianske združenie Strom života, pričom jeho distribúcia je zabezpečená pre celé územie Slovenskej republiky.

Názov prímateľa
Strom života, o.z.

Celkový rozpočet:
28 900,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €