Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

365 dní v knižnici

Krátky opis
Zmaturuj v knižnici. Súťažno-vedomostný kvíz. 16.2.2023 od 9,00 hod. v multimediálnom úseku Liptovskej knižnice GFB.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zmaturuj v knižnici

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
16.02.2023

Popis projektu

Pracovníčky Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotockého pre maturantov z prihlásených stredných škôl v Liptovskom Mikuláši pripravili vedomostný kvíz v siedmich kolách. Študenti zo strednej zdravotníckej školy, strednej odbornej školy stavebnej, hotelovej akadémie a Evanjelického gymnázia J. Tranovského si preveria svoje vedomosti zo slovenskej a svetovej literatúry, gramatiky a teórie literatúry, histórie, geografie, výtvarného a hudobného umenia, zdravovedy, ekonomiky, politiky, kritického myslenia a ľudských práv. Posledné súťažné kolo venujeme nášmu rodákovi Ivanovi Stodolovi, pri príležitosti 135. výročia jeho narodenia. Naše maturitné otázky nekopírujú oficiálne maturity. Od študentov očakávame širšie vedomosti z jednotlivých odborov a  kultúrno-spoločenský prehľad. Pilotne si otestujeme aj zručnosti týkajúce sa kritického myslenia.

V tomto roku sa bude konať už 17. ročník a prihlásilo sa doň 6 súťažných družstiev – dvojíc. Každá dvojica chce dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie, ale počet získaných bodov a konečné umiestnenie nie je hlavným cieľom kvízu. Jeho zmyslom je dať študentom priestor na zopakovanie svojich vedomostí, odbúrať prvotný strach a niečo nové sa naučiť. 

Názov prímateľa
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

Celkový rozpočet:
5 620,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €