Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dni sliviek 2017

Krátky opis
Podujatie Dni sliviek, ktorého súčasťou je konferencia s medzinárodnou účasťou konaná v spolupráci so Združením výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, taktiež ukážky spracovania ovocia a prípravy tradičných jedál zo sliviek a slivkových produktov, detské dielne varenia tradičných jedál, riadená degustácia, koštovka destilátov, ovocná tržnica a týždňové výchovno-vzdelávacie podujatie pre MŠ, ZŠ a SŠ zamerané na tradičné ovocinárstvo a varenie slivkového lekváru.
Fotogaléria
Názov podujatia
Dni sliviek 2017 a Varenie slivkového lekváru

Miesto konania / kraj
Myjava / Myjava

Termín konania
09.09.2017 - 14.09.2017

Popis projektu

Cieľom projektu a rovnomenného cyklického podujatia je uchovať, revitalizovať a propagovať časť kultúrneho dedičstva,

ktorá sa zaoberá problematikou tradičného ovocinárstva, jeho vplyvu na tradičnú stravu regiónu a tiež ľudovej výroby

destilátov v dedinskom prostredí. Projekt podporuje súdržnosť a atraktívnosť prihraničného územia a posilňuje cezhraničnú

spoluprácu regiónov Myjavska, Trenčianska a Slovácka, kde má pestovanie ovocných stromov, obchodovanie, spracovanie

ovocia a výroba domácich ovocných destilátov dlhoročnú tradíciu. V tak širokej oblasti akou je tradičné ovocinárstvo

podujatie prezentuje hlavne problematiku zakladania a starostlivosti o sady, ochranu a pestovanie pôvodných odrôd sliviek a

rôzne spôsoby a formy ich spracovania a využitia v tradičnej strave. Destilácia, príprava kvasu, uchovávanie a využívanie

domácich ovocných destilátov v obradoch kalendárneho aj rodinného zvykoslovia má v myjavskom regióne bohatú tradíciu

spojenú s množstvom unikátnych zvykov.


Názov prímateľa
Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Celkový rozpočet:
3 262,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €