Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Klérofašisti

Krátky opis
Monografia venovaná životu, publicistike a verejnému pôsobeniu katolíckych kňazov Karola Körpera, Viliama Riesa a Ladislava Hanusa. Tvrdá väzba, rozsah cca 200 knižných strán.
Fotogaléria
Názov podujatia
Klérofašisti

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.07.2018 - 28.02.2019

Popis projektu

Katolícki kňazi a intelektuáli Karol Körper, Viliam Ries a Ladislav Hanus boli typickí predstavitelia politizujúceho kléru v období Slovenského štátu v rokoch 1939 až 1945. Monografia upriamuje pozornosť na príčiny, kontext a dôsledky ich radikalizovania. Prispieva tým jednak k lepšiemu poznaniu minulosti a vyrovnávaniu sa s jej problematickými stránkami a zároveň odkrýva korene podobných procesov v súčasnosti. Jej vedecký a všeobecne kultúrno-historický prínos spočíva v neposlednom rade v skutočnosti, že sa nesústreďuje iba na kontroverzné osobnosti ako prezident Jozef Tiso, ale poukazuje na fakt, že podobným politickým a morálnym dilemám čelili i mnohí ďalší aktéri tej doby. Autor využíva predovšetkým dobovú tlač, ale aj archívne pramene (pozostalosti, úradné akty). Argumenty a tézy odvodzuje z publikovaného medzinárodného výskumu o súvislostiach medzi náboženstvom a politikou, predovšetkým fašizmom v období druhej svetovej vojny a jeho dopadu na dnešný pravicový extrémizmus.

Názov prímateľa
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o.

Celkový rozpočet:
6 400,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €