Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Celoročné aktivity združenia Neskorý zber 2022-2023

Krátky opis
Workshop ponúka pedagógom tanca možnosti obohatenia zaužívaných metodických postupov výučby techniky cez využívanie funkčnosti pohybu ale aj ako zdroj tvorivosti vo výučbe tanca. Workshop sa bude venovať skúmaniu vzťahu stredu tela a končatín, funkciu ramenných a stehenných kostí pre rozsah pohybu a vzťahom ruky a ramenného pletenca.
Fotogaléria
Názov podujatia
víkendový workshop vzťahy techniky a kreativity v tanci

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
11.03.2023 - 12.03.2023

Popis projektu

Neskorý zber, občianske združenie pozýva na druhé zo série víkendových workshopov  na tému:

Vzťahy techniky a kreativity v tanci (využitie somatického skúmania v tanečnej technike)

Určené sú pre pedagógov tanca, ktorí vyučujú na rôznych stupňoch tanečného vzdelávania (Tanečný odbor ZUŠ, tanečné konzervatóriá, tanečné súbory a tanečné kluby). Workshopy pripravili a vedú Mgr. art Anna Sedlačková ArtD. a Mgr. art. Katarína Vlniešková ArtD., ktoré popri aktívnej interpretačnej činnosti sú dlhoročnými pedagógmi na VŠMU a na tanečných konzervatóriách. Ich záujmom je prepájanie možností techník moderného tanca s potrebami tanečníkov súčasnosti. Workshopy sú primárne zamerané na využitie princípov techník José Limóna a Merce Cunninghama v súčasnom prístupe k tanečnému tréningu, ktorý sa opiera o funkčnosť pohybu a využíva somatické skúmanie anatómie a zákonitostí vývinu pohybu.

Somatické skúmanie vychádza z pozorovania a využívania pohybu tvarovaného zvnútra, cez zcitlivovanie a rozlišovanie vnímania pohybu. Tento prístup ponúka pedagógom tanca možnosti obohatenia zaužívaných metodických postupov výučby techniky cez využívanie funkčnosti pohybu ale aj ako zdroj tvorivosti vo výučbe tanca. V tomto víkendovom workshope sa budeme venovať skúmaniu vzťahu stredu tela a končatín, funkciu ramenných a stehenných kostí pre rozsah pohybu a vzťahom ruky a ramenného pletenca.

Termín workshopu:

11. – 12. marec 2023

Miesto: Priestor Špirála Bratislava, Drieňova 40

Rozvrh:

Sobota 11.3.:  9.30 – 17.30

Nedeľa 12.3.: 9.00 – 15.30

Prihlášky: anka@babyfit.sk

Po obdržaní prihlasovacieho e-mailu vám pošleme podrobné organizačné informácie.

Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 

Názov prímateľa
Neskorý zber

Celkový rozpočet:
12 450,00 €

Výška podpory:
11 000,00 €