Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

POLITICKÉ SLOVENSKO: Aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti

Krátky opis
Syntetický slovníkový prehľad kultúrnych, politických, hospodárskych a pod. okolností a podmienok formovania slovenských národných elít, slovenského národa a jeho štátoprávnych ambícií publikovaný pri príležitosti 100. výročia vzniku I. ČSR v tvrdej knižnej väzbe s rozsahom cca 400 knižných strán.
Fotogaléria
Názov podujatia
POLITICKÉ SLOVENSKO: Aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.08.2018 - 31.01.2019

Popis projektu

Jedinečná encyklopedická príručka venovaná dejinám formovania slovenského národa a jeho politických elít, nasledujúceho politického života Slovákov v kontexte Habsburskej monarchie, I. ČSR, vojnového slovenského štátu, povojnovej tzv. III. republiky, nastolenia totalitného režimu 1948 a niektorých jeho praktík, vzniku, prejavov a obsahu reformných úsilí v 60. rokoch 20. stor., ich potlačenia v Auguste ´68; sleduje aj vznik federatívneho štátoprávneho usporiadania, počiatku a priebehu tzv. normalizácie, demokratickej revolúcie 1989/1990, nových štátoprávnych problémov a rozdelenia ČSFR do dvoch štátoprávnych subjektov, SR a ČR. Vývin v demokratickej Slovenskej republike od 1993 opisuje cez politické subjekty a ich programy, účinkovanie vlád, biografie reprezentatívnych osobnosti. Rozsah cca 700 lexikálnych jednotiek na cca 700 normovaných stranách textu. Dielo podobného zamerania a rozsahu zatiaľ na Slovensku nevyšlo. Autor Milan Šútovec, CSc., je historik, publicista, spisovateľ a literárny vedec. V období rokov 1989 – 1993 bol politicky činný ako poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR a predseda Snemovne národov. Okrem iných prác publikoval historicko-politologické diela Semióza ako politikum alebo Pomlčková vojna (1999), Zo šedej zóny (2002), Demokratické ovzdušie a politický smog (2002), Maslo na našich hlavách (2011)

Názov prímateľa
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o.

Celkový rozpočet:
13 900,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €