Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Slovenské vizuálne umenie na významnom medzinárodnom veľtrhu s umením - Art Cologne

Krátky opis
V kurátorskej koncepcii Mgr. Silvii Van Espen sme vystavili: J. Kollár, maľba, V. Ossif, maľba, Š. Papčo, socha, L. Sceranková, fotografia, V. Langer, maľba. Vystavené dielo L. Scerankovej " Map" bude začlenené do výstavy Bundeskunsthalle Bonn "Wer wir sind" máj-okt. 2023. Článok J. Thaddeus-Johns na Artsy nám venuje celú stranu. Výstavu navštívilo 40.000 návštevníkov z celej Európy.
Fotogaléria
Názov podujatia
Kolín nad Rýnom

Miesto konania
Nemecko

Termín konania
16.11.2022 - 20.11.2022

Popis projektu

Naša prezentácia na Art Cologne v konkurencii viac než 113 vybraných medzinárodných galérií súčasného umenia sa dá označiť za veľmi úspešnú. Po prvýkrát nás organizátor umiestnil do hlavne sekcie hneď pri vchode v koridore vedľa galérií ako Ropac /Londýn, Paríž, Soul, Salzburg/ , Kamel Mennour /Paríž/, Werner či Nagel Draxler /viď priložený plán haly11.2. V kurátorskej koncepcii Mgr. Silvii Van Espen sme vystavili diela týchto umelcov: Juraj Kollár, maľba, Vladimír Ossif, maľba, Štefan Papčo, socha / objekt, Lucia Sceranková, fotografia, Viktorie Langer, maľba


Naša výstava pritiahla veľkú pozornosť návštevníkov v počte 40.000, a to naprieč generačným spektrom. Stánok navštívili aj pracovníci múzeí a galérií, a taktiež masmédií. Ako výsledok, okrem iného, je aj iniciatíva Bundeskunsthalle Bonn začleniť vystavené dielo Lucie Scerankovej " Map" /fotografia/ do výstavy Wer wir sind v období máj-okt. 2023.

Riaditeľ Art Cologne Daniel Hug označil našu výstavu ako vynikajúcu.


Naša výstava a galéria sa spomína tiež v obsiahlom článku Josie Thaddeus-Johns "Art Cologne, the World's Oldest Art Fair, Boasts Impressive Art and a Tranquil Atmosphere" , kde uvádza aj citáciu z rozhovoru so zástupcom našej galérie a venuje našej galérii celú stranu č. 6. Článok bol okrem iného uverejnený aj na medzinárodnej platforme Artsy.


Podarilo sa nám nadviazať ďalšie vzťahy s dôležitými galériami, napr. Kamel Mennour /Paríž/, Ruttkowski68 /Koln, Dusseldorf, Paris/, Pott Koln a ďalšími.

Názov prímateľa
ZAHORIAN & VAN ESPEN s.r.o.

Celkový rozpočet:
21 300,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €