Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reštaurovanie starých a vzácnych tlačí zo zbierok ZSM TT

Krátky opis
Článok o zreštaurovaných tlačiach (Pamiatky a múzeá). Prezentácii vybraných projektov je každoročne venované tretie číslo tohto časopisu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Článok o zreštaurovaných tlačiach (Pamiatky a múzeá)

Miesto konania / kraj
Trnava / Trnava

Termín konania
01.07.2022 - 31.12.2022

Popis projektu

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrneho dedičstvo, tento rok vyhlásila 31. ročník výročných cien časopisu, ktoré sú udeľované za najpozoruhodnejšie diela v oblasti poznávania, ochrany a popularizácie kultúrneho dedičstva na Slovensku. Západoslovenské múzeum v Trnave nominovalo v kategórii reštaurovanie Reštaurovanie starých a vzácnych tlačí zo zbierok Západoslovenského múzea v Trnave. So zreštaurovanými knihami trnavské múzeum postúpilo do užšej nominácie medzi tri najlepšie projekty v danej kategórii. Prezentácii vybraných projektov je každoročne venované tretie číslo časopisu Pamiatky a múzeá.

Článok o zreštaurovaných tlačiach (Pamiatky a múzeá):

ŠEVČÍK, Milan, VOJTEKOVÁ, Beáta. Tri zreštaurované vzácne tlače zo zbierok Západoslovenského múzea v Trnave. In: Pamiatky a múzeá, roč. 71, 2022, č. 3, s. 52 – 54. ISSN 1335-4353.

Názov prímateľa
Západoslovenské múzeum v Trnave

Celkový rozpočet:
2 610,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €