Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúra v Župnom dome 2022

Krátky opis
Pozývame vás na oslavu 50. výročia DDŠ Ochotníček)
Fotogaléria
Názov podujatia
hiSTORYa: Pocta k 50. výročiu DDŠ Ochotníček

Miesto konania / kraj
Púchov / Púchov

Termín konania
26.11.2022 - 27.11.2022

Popis projektu
V roku 2020 DDŠ Ochotníček oslávilo 50. jubileum svojej bohatej a slávnej histórie. Keďže patričnú oslavu a nostalgické stretnutie bývalých i súčasných členov DDŠ Ochotníčka nebolo možné pre pandémiu zorganizovať, prinášame Vám ju teraz.
Oživíme 50-ročnú tradíciu prostredníctvom výstavy a inscenovania vybraných hier.
Prijmite naše pozvanie do podkrovných priestorov Župného domu v nedeľu 27. 11. 2022 o 17.00, kde si spoločne zaspomíname. 
Názov prímateľa
PODIVNÝ BARÓN

Celkový rozpočet:
25 600,00 €

Výška podpory:
20 000,00 €