Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Z lásky k tradíciám

Krátky opis
Folklór v hlave má za cieľ popularizovať TĽK a predstaviť bližšie jeho výrazné osobnosti širokej verejnosti. Rozhovory s osobnosťami sú prepojené ich kultúrno-umeleckými vystúpeniami a projekciou. V roku 2023 plánujeme 3 podujatia. Ako prvá sa nám predstaví rodina Topoľovských.
Fotogaléria
Názov podujatia
Folklór v hlave

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
19.01.2023

Popis projektu

Projekt predstavuje súhrn popularizačných aktivít určených primárne širokej verejnosti. Jeho cieľom je atraktívnym a inovatívnym spôsobom predstaviť vybrané prvky TĽK , v príjemnom prostredí pod vedením odborníkov v rôznych oblastiach (tanec, hudba, spev). Cieľom aktivít je rozširovanie komunity aktívnych účastníkov podujatí zo širokej verejnosti. V projekte sa zameriame na popularizačné aktivity,  ktoré približujú prvky TĽK prioritne obyčajným ľuďom. Všetky aktivity sú realizované pod vedením skúsených odborníkov-lektorov. Folklór v hlave je večerný program ktorý má za cieľ popularizovať folklór a predstaviť bližšie jeho významné osobnosti, pochádzajúcich priamo z regiónu alebo susedných regiónov,  širokej verejnosti. Otázky sú kladené jednému alebo viacerým hosťom. Moderované rozhovory sa týkajú rôznych tém, najmä o aktivitách hostí a význame folklóru v ich živote. Rozhovory sú prepojené kultúrno-umeleckými vstupmi. V roku 2023 plánujeme 3 podujatia. Ako prvá sa nám predstaví rodina Topoľovských.

Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
8 375,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €