Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Art Connected 2022 - 2023

Krátky opis
Objekty moci a nápravy: Zdravie, ekológia a muzeálne zbierky Prednáška Bárbary Rodríguez Muñoz / Otázky a odpovede so Zuzanou Jakalovou 19. januára 2023, 18:00 Facebook online Podujatie sa bude konať v angličtine.
Fotogaléria
Názov podujatia
Objekty moci a nápravy: Zdravie, ekológia a muzeálne zbierky // Prednáška Bárbary Rodríguez Muñoz / Q & A so Zuzanou Jakalovou

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
19.01.2023

Popis projektu

Historické zbierky už vo svojej podstate nie sú objektívne. Nerovnosti, ktoré existujú v ľudských spoločnostiach, sa odrážajú vo fondoch našich inštitúcií: v predmetoch, archívoch, taxonómiách a interpretáciách. Muzeálne zbierky často posilňujú normatívne a binárne prístupy k ľudskému a ne-ľudskému životu, oddeľujú prírodu a kultúru, myseľ a telo, chorých a zdravých. Zbierky – a ich archívy – však majú neuveriteľný potenciál na rozvoj umeleckých programov zameraných na naliehavé otázky v súvislosti so sociálnou a environmentálnou spravodlivosťou. 

Táto prednáška sa bude zaoberať kurátorskými metodikami na podporu kritického, reparatívneho a rekreačného chápania muzeálnych zbierok, konkrétne tých, ktoré sa zaoberajú zdravím a ekológiou. Zameriame sa na vývoj kurátorských postupov, ktoré kladú do popredia prístup a inklúziu pri tvorbe a materializácii výstav, ako aj na dizajnové stratégie na zníženie dopadu na životné prostredie. Prednáška sa sústredí na tri projekty, ktoré vznikli za posledné štyri roky vo Wellcome Collection v Londýne a v Gropius Bau v Berlíne. Do výskumného procesu, výstavného dizajnu, interpretácie objektov a napokon aj transformácie diskurzu sa tu zapojili umelci ako Patricia Domínguez, Oreet Ashery a Johana Hedva.

Bárbara Rodríguez Muñoz je kurátorka a výskumníčka. Od roku 2021 pôsobí ako riaditeľka výstav a zbierky v Centro Botín, v španielskom meste Santander, kde kurátorsky pripravila projekt Ellen Gallagher a Edgara Cleijne: a law … a blueprint … a scale, kde v súčasnosti pracuje na individuálnych prezentáciách umelkýň Roni Horn a Evy Fábregas. V období od 2014 do 2022 bola kurátorkou v londýnskej Wellcome Collection, kde rozvíjala umelecký program o politike zdravia a ekológie, vrátane výstupov Ayurvedic Man (2018), Jo Spence and Oreet Ashery: Misbehaving Bodies (2019 –20) a Rooted Beings (v spolupráci s La Casa Encendida). Najaktuálnejšie sa kurátorsky podieľala na projekte YOYI! Care, Repair, Heal at Gropius Bau (2022-23). Spolupracovali s ňou Brook Andrew, Kader Attia so Giscard Bouchotte, Natasha Ginwala, Stephanie Rosenthal a SERAFINE1369. 

Bárbara je redaktorkou antológie HEALTH: Documents of Contemporary Art, ktorú spoločne vydali MIT Press a Whitechapel Gallery. Písala pre Afterall, Concreta, Les Laboratoires d’Aubervilliers, Gwangju Biennale, MARG a Mousse Publishing. Hosťovala ako lektorka na Goldsmiths, London College of Communication a Central St Martins. Získala magisterský titul z kurátorstva súčasného umenia na Royal College of Art v Londýne. 

........................................

Prednáška je súčasťou série diskusií Ako žiť spolu? kurátorovanej kurátorkami a kurátormi: Judit Angel, Alessandra Pomarico, Borbála Soós, Ovidiu Ţichindeleanu v rámci Art Connected 2022 – 2023 podprogramu http://sk.tranzit.org/" target="_self" style="color: rgb(202, 15, 254);">tranzit.sk.

http://sk.tranzit.org/" target="_blank" rel="external" style="color: rgb(202, 15, 254);">Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Z verejných zdrojov podporil http://sk.tranzit.org/" target="_blank" rel="external" style="color: rgb(202, 15, 254);">Fond na podporu umenia.

Mediálni partneri: http://sk.tranzit.org/" target="_blank" rel="external" style="color: rgb(202, 15, 254);">Artalk.sk, http://sk.tranzit.org/" target="_blank" rel="external" style="color: rgb(202, 15, 254);">Flash Art CZ & SK, http://sk.tranzit.org/" target="_blank" rel="external" style="color: rgb(202, 15, 254);">GoOut.net

Názov prímateľa
tranzit.sk

Celkový rozpočet:
8 415,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €