Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Časopis Fraktál (2022)

Krátky opis
5. ročník uzatvárame číslom, v ktorom si pripomíname viaceré významné osobnosti ako Velimir Chlebnikov, Ana Blandiana, Koloman Sokol, Lýdia Kratina Sokolová, Alexander Eckerdt, Milan Lasica - ale aj davistov a P. Jilemnického v kontexte "ľavej moderny".
Fotogaléria
Názov podujatia
Fraktál 2022, č. 4

Miesto konania / kraj
Závod / Malacky

Termín konania
01.10.2022 - 31.12.2022

Popis projektu

Číslo na 260 stranách prináša prózu I. Dobrakovovej a M. Hlušíkovej, básne J. Sutherlanda-Smitha (prel. J. Palaščák), J. Palaščáka, B. Mihalkoviča, D. Inštitorisovej, J. Macháčka a T. Hughesa (prel. P. Trizna) - ale aj tých básnikov a jednej poetky, ktorých český kolega M. Jareš vybral do rubriky MOJICH DESAŤ. Svoju glosátorskú rubriku NECÚFNÚT v čísle bohato otvára M. Hatala, o cestovateľstve (a kolonializme), hoci z inej perspektívy, píšu a uvažujú aj naši českí priatelia P. Hruška, L. Magdoň a P. Borkovec. Príspevok Na margo ostrovov  z Dalfarovho pera a úvaha o Dojemných sveto(názoro)vých stranách od M. Makaru uzatvárajú naše krátke stále rubriky. L. Kladeková sa zhovárala o estetike vznešeného s estetikom A. Kvokačkom, básnici a literárni vedci J. Zambor a M. Habaj zase v rozhovoroch s D. Teplanom predstavili básnika V. Chlebnikova a menej známu prózu davistov. Dva veľké bloky v rubrike V ZÁBERE (ad: A. Blandiana a K. Sokol s manželkou Lýdiou) celkom isto "zahusťujú" obsah 4. čísla časopisu, V. Balek sa vo svojom článku duchaplne pristavuje pri piesňovej tvorbe M. Lasicu. Nechýba ani kritika a recenzistika (KYVADLO sme venovali práve próze I. Dobrakovovej), do rubriky Z DENNÍKA prispeli E. Hidvéghyová-Yung a Z. Cascino... Číslo uzatvára kompletná bibliografia 5. ročníka časopisu FRAKTÁL; prezrádza bohatstvo ducha i mysle našich autorov aj redaktorov. Ďakujeme!

Názov prímateľa
Fraktál, o.z.

Celkový rozpočet:
45 350,00 €

Výška podpory:
40 000,00 €