Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Popularizácia a propagácia projektu

Krátky opis
Odborná i širšia kultúrna verejnosť bude oboznámená s prebiehajúcim výskumom života a diela Janka Silana prostredníctvom odborného článku.
Fotogaléria
Názov podujatia
Odborný článok

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.11.2018 - 27.11.2018

Popis projektu

Článok bude obsahovať najmä inovácie a posuny v chápaní života a diela Janka Silana. V článku bude uvedená poznámka: Realizáciu výskumu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia. Názov prímateľa
Eva Edita Príhodová

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
3 648,00 €