Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

bez opony / without a curtain

Krátky opis
V rámci cyklu Bez opony, vzdelávacej prezentácie o živote a tvorbe autorskej dvojice Moniky a Bohuša Kubinských moderovanej kurátorom Omarom Mirzom, predstavíme projekty, ktoré v minulosti zrealizovali v Banskej Štiavnici a prezradia niečo o novom projekte s názvom Udalosti a komentáre, na ktorom aktuálne pracujú.
Fotogaléria
Názov podujatia
bez opony / without a curtain

Miesto konania / kraj
Banská Štiavnica / Banská Štiavnica

Termín konania
14.12.2022

Popis projektu

Monika a Bohuš Kubinskí: Aby umenie nebola strata času

Monika Kubinská a Bohuš Kubinský, ktorí vstúpili na slovenskú umeleckú scénu v 90. rokoch 20. storočia, tvoria paralelne popri svojich individuálnych autorských programoch aj spoločné multimediálne projekty a monumentálne site-specific inštalácie dotýkajúce sa kultúrnej a historickej pamäti. Prostredníctvom osobných postojov, kritického uvažovania a emotívneho vnímania priestoru, v ktorom vystavujú, reagujú na rôzne aktuálne politické, historické či etické témy.

V rámci cyklu Bez opony, prezentácie moderovanej kurátorom Omarom Mirzom, predstavia projekty, ktoré v minulosti zrealizovali v Banskej Štiavnici – digitálnu manipuláciu reality Archanjel (Archanjel café bar, 2015/2016) a pečenie radikálnych oblátok EXXKLUZIV (Banská St a nica, 2016) . Priblížia tiež svoje doposiaľ najvystavovanejšie dielo a azda najväčšiu umeleckú inštaláciu z macesu na svete To Cache (Nástupište 1-12, Topoľčany, 2017; At Home Gallery, Šamorín, 2018; Kunstverein, Passau, 2019; Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha, 2019; Nová synagóga, Žilina, 2019 – 2020) a prezradia niečo o novom projekte s názvom Udalosti a komentáre, na ktorom aktuálne začínajú pracovať.

Názov prímateľa
Združenie na podporu umenia - terra artis

Celkový rozpočet:
3 170,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €