Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Propagácia a popularizácia výskumu života a diela Janka Silana

Krátky opis
Popri primárnom zameraní projektu na literárnohistorický výskum budem pamätať na jeho popularizáciu, a to najmä formou prednášok pre univerzitných študentov slovakistiky (Ružomberok, Prešov, Nitra, Bratislava) a pre verejnosť v knižniciach.
Fotogaléria
Názov podujatia
Popularizácia výskumu života a diela Janka Silana

Miesto konania / kraj
Ružomberok / Ružomberok

Termín konania
15.11.2018 - 27.11.2018

Popis projektu


Elektronické i tlačené pozvánky na podujatia budú opatrené logom fondu a bude v nich uvedené vyhlásenie o podporení z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podpodru umenia. Názov prímateľa
Eva Edita Príhodová

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
3 648,00 €