Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Literárnohistorický výskum disidentskej tvorby Janka Silana

Krátky opis
Tretia etapa literárnohistorického výskumu bude zameraná na reflexiu disidentských zbierok, resp. zbierok z tzv. vnútorného exilu (1950 - 1984). Výskum si vyžiada špecifický prístup ku kontextu i k samotnému dielu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Literárnohistorický výskum disidentskej tvorby Janka SIlana

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
01.10.2018 - 30.11.2018

Popis projektu

Touto etapou diela Janka Silana sa doteraz zaoberal iba editor jeho Súborného diela - Július Pašteka formou úvodov a edičných poznámok. Pri výskume bude potrebné do vydaného Súborného diela zapracovať aj tie básne, ktoré boli vydané v Básnickom diele Janka Silana (Kalligram 2017) a napokon relevantné rukopisy. 


Názov prímateľa
Eva Edita Príhodová

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
3 648,00 €