Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Literárnohistorický výskum rukopisov Janka Silana

Krátky opis
Súborné dielo Janka Silana neobsahuje všetky jeho básne, preto súčasťou výskumu bude literárnohistorická reflexia: 1. tých zbierok autora, ktoré doteraz reflektované neboli, hoci boli vydané v Súbornom diele (Sonety májové); 2. zošitov básní (termín autora), ktoré zostali v rukopise a sú z hľadiska poznania autorovho života a diela relevantné
Fotogaléria
Názov podujatia
Literárnohistorický výskum rukopisov

Miesto konania / kraj
Martin / Martin

Termín konania
01.08.2018 - 30.09.2018

Popis projektu

Ako druhá fáza projektu prebehne výskum rukopisov v Literárnom archíve SNK v Martine. 


Názov prímateľa
Eva Edita Príhodová

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
3 648,00 €