Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

HAH 2022

Krátky opis
prezentačné podujatie v oblasti neprofesionálneho umenia
Fotogaléria
Názov podujatia
HAH

Miesto konania / kraj
Dolná Strehová / Veľký Krtíš

Termín konania
12.08.2022 - 14.08.2022

Popis projektu

Zámerom 32. ročníka multižánrového festivalu HAH (Hraný amatérsky humor) je rozvíjať záujem súčasnej generácie o kultúru v okrese V. Krtíš. Podnietiť tvorivú činnosť a nadviazať na dlhoročnú festivalovú tradíciu, ktorá vytvára veľmi dôležité prostredie pre slobodnú a rozmanitú prezentáciu neprofesionálneho umenia.
Cieľom je prezentovať a prepájať rôzne druhy a žánre neprofesionálnej umeleckej tvorby; vytvoriť priestor: pre vzájomnú spoluprácu, výmenu skúseností; pre inovatívnu formu diskusie; pre spoločné stretnutie neprofesionálnych tvorcov.
Hl. projekt. aktivitou je prezentácia najnovšej tvorby amatérskych umelcov, zabávačov a hudobníkov a humorne ladenej neprofesionálnej tvorby zo Slovenska a zahraničia.
Sprievod. pod. budú: rozborový seminár, diskusie s tvorcami a nakrútenie krátkeho multimediálneho snímku „HaHoviny 2022“ s priamymi účastníkmi festivalu, súťažná prehliadka krátkych multimediálnych snímok.
Projekt bude už tradične realizovaný vo verejnom priestore areálu kúpaliska Dolná Strehová. Aj prostredníctvom prezentácie umenia na netradičnom mieste sa snažíme o pozdvihnutie vkusu a chápavosti širokej verejnosti. Sloboda v umení a umenie bez hraníc to je motto HAH-u! V zmysle tohto motta sa tvorcovia festivalu už 32 rokov snažia vzbudiť v návštevníkoch chuť po poznaní našej kultúry, ale aj kultúry v nás.
Cieľovou skupinou sú regionálni amatérski umeleckí tvorcovia, amatérski umeleckí tvorcovia zo Slovenska i zahraničia a široká verejnosť.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
3 350,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €