Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kračúnske štedrivke

Krátky opis
Prezentačné podujatie v oblasti tradičnej kultúry / folklorizmu
Fotogaléria
Názov podujatia
Kračúnske štedrivke

Miesto konania / kraj
Veľký Krtíš / Veľký Krtíš

Termín konania
04.12.2022

Popis projektu

Zámerom projektu je prezentácia kultúrneho dedičstva z obdobia Vianoc „kračúnu“ v regióne Hont pre súčasnú generáciu.

Túto časť z regionálnej identity Hontu nám dokáže odovzdať už len malá skupina obyvateľov žijúcich na tomto území. Zmyslom projektu je rozvíjať a zachovávať tieto hodnoty.
V r.2022 bude podujatie prezentované v meste Veľký Krtíš a v obciach Príbelce, Stredné Plachtince a Dolné Plachtince.
Cieľom projektu je prezentovať, podporiť, zvýrazniť a zachovávať kultúrnu identitu obyvateľov regiónu Hont.
Hlavné projektové aktivity prezentačného podujatia: Od Ondreja do Troch kráľov-folklórne pásmo; Ako sme žili – prezentačná aktivita; Naše spomienky na Vianoce – diskusia; Vianoce na Honte – prezentácia dokumentárneho filmu;
Cieľové skupiny: obyvatelia regiónu Hont, okresu Veľký Krtíš a široká verejnosť.

 

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
3 120,00 €

Výška podpory:
2 800,00 €