Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Hontianske ozveny

Krátky opis
Nahrávka a vydanie CD nosiča /ľudové piesne/.
Fotogaléria
Názov podujatia
Hontianske ozveny

Miesto konania / kraj
Hrušov / Veľký Krtíš

Termín konania
25.11.2022 - 27.11.2022

Popis projektu

Projekt je zameraný na zviditeľnenie piesňového potenciálu regiónu Hont a zároveň ako spoznávací produkt pre širokú verejnosť. V rámci realizácie sa uskutoční prieskum a výber piesní z viacerých obcí Hontu a následne technické a administratívne spracovanie ako podklad k vydaniu úvodného CD nosiča.

Zámerom projektu je zrealizovanie projektu regionálnych albumov ľudových piesní Viliama Grusku a Svetozára Stračinu, ktorý mali rozpracovaný, avšak v Honte nebol dokončený.

Po výbere piesňového materiálu odbornými poradcami, skompletizovaní, nacvičení, zohraní s hudbami, konzultačnými stretnutiami s etnomuzikológmi, organizátori skoordinujú termíny nahrávok a samotného finalizovania nosiča.

V prvom realizačnom roku bude výber piesní bez určenej témy s výhľadom na následné postupné tématické zameranie jednotlivých vydaní /piesne cez rok, svadobné, obradné, žartovné, vojenské.../.

Projekt je určený pre školy, knižnice, kultúrne inštitúcie – ako edukačná pomôcka v regionálnej kultúre, pri seminároch a pod; odbornú verejnosť: odborníci v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, zástupcovia obcí a inštitúcií zaoberajúci sa problematikou hudobného folklóru; laickú verejnosť: zástupcovia všetkých generácií obyvateľov, priaznivci tradičnej kultúry regiónu Hont a z rôznych oblastí Slovenska a zahraničia.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
6 700,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €