Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Literárnohistorická reflexia života a diela Janka Silana

Krátky opis
Dielo Janka Silana púta pozornosť literárnej obce, avšak synteticky literárnohistoricky reflektované ešte nebolo. Pri výskume chcem spracovať všetky primárne materiály (vydané zbierky, rukopisy doteraz nevydané, listy, pamäti autora) a zároveň urobiť rekognoskáciu doteraz vydaných sekundárnych prameňov (článkov, kritík, hodnotení). Reflexia básnického diela sa uskutoční kombinovanou metódou - fenomenologicky, hermeneuticky a štrukturalisticky.
Fotogaléria
Názov podujatia
Literárnohistorická reflexia vydaných zbierok autora

Miesto konania / kraj
Martin / Martin

Termín konania
01.06.2018 - 31.07.2018

Popis projektu


Názov prímateľa
Eva Edita Príhodová

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
3 648,00 €