Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reflexia 190. výročia vzniku slovenského ochotníckeho divadla v živom divadelnom umení

Krátky opis
Divadelné predstavenia pri príležitosti 200. výročia narodenia Jána Palárika zaradeného do kalendára svetových sviatkov UNESCO. Naša inscenácia Zmierenie je súčasťou spoločného projektu RKC v Prievidzi a Divadla Z dvora „Reflexia 190. výročia ochotníckeho divadla na Slovensku v súčasnej divadelnej tvorbe. Reprízy predstavenia sa uskutočnia 30. 9., 2. 10., 7. 10., 9. 10. a 22. 10. 2022.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zmierenie

Miesto konania / kraj
Prievidza / Prievidza

Termín konania
30.09.2022 - 22.10.2022

Popis projektu

„Bude to komédia, tragédia alebo dráma?“ pýta sa postava z Palárikovej hry Rohoň.
My, inscenátori, sme si zobrali jeho pochybnosti k srdcu. Tiež to poriadne nevieme.  To, čo sa v nej odohráva je na smiech alebo do plaču? Možno pre každého diváka bude naša inscenácia niečím iným. Snažili sme sa odpútať od klasického muzeálneho videnia tohto textu. Držali sme sa poučky Petra Karvaša, špičkového slovenského dramatika, ale aj teoretika divadla:

Divadlo je o živých ľuďoch,  pre živých ľudí, so živými ľuďmi.

Pôvodná Palárikova zápletková komédia umožňuje priniesť na dosky divadla naozaj živú tému. Pri inscenovaní nám nešlo len o sledovanie 100x obohraného napätia v maďarsko - slovenských vzťahoch na platforme citových zápletok a folklórnych tancov. Aj keď to napätie je stále aktuálne. Problém sa od čias Palárika značne posunul a rozšíril.

Už nielen maďarčina ovplyvňuje slovenčinu. Najvýraznejší je nástup angličtiny. Už nás neovplyvňujú len nacionalistické ideológie z 19. storočia. Agresívne sú trendy, ktoré sa snažia potlačiť originalitu a svojbytnosť národa ako spoločenského zoskupenia. Je tu nástup takého cynizmu u mladej generácie, že aj libertínska voľnomyšlienkárska zhýralosť vo Francúzsku 18. storočia vyzerá ako slabý odvar. K tomu sa pridáva hodnotová vyprázdnenosť staršej generácie, ktorá prežila už všetky možné obraty a prevraty. Tak sa potichučky plaziac, napriek snahe mnohých (niekedy aj kultúry) stávajú pre život spoločnosti určujúcimi dva fetiše: sex (nie ten pekný) a peniaze (tie špinavé). Sex ako prostriedok na získanie peňazí a peniaze ako prostriedok na získanie sexu.
Toto, že sa nedá hrať prostredníctvom Jána Palárika? Dá. „Kto neverí, nech tam beží!“

Zmierenie je komediálna správa Divadla Z dvora o neveselom stave našej nielen slovenskej súčasnosti. Kto chce, nech sa smeje! Kto sa nechce smiať, nech ide na ….vyberte si. Je toho dosť. A Palárik, že sa bude obracať v hrobe? My tomu neveríme. Vážime si ho, že napísal taký inšpiratívny text. Je to náš kamoš. Odpočívaj v pokoji! Máme Ťa radi Jano!

Názov prímateľa
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Celkový rozpočet:
13 700,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €