Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Martin Bertič- Tvorba autorských skladieb

Krátky opis
Zámerom predkladaného projektu je podporiť novú hudobnú tvorbu mladých umelcov, ktorí sa chcú etablovať na slovenskej i zahraničnej hudobnej scéne. Podpora autorskej tvorby Martina Bertiča prostredníctvom realizácie štúdiových nahrávok obohatí súčasnú slovenskú hudobnú scénu o diela, ktoré by boli svojou kvalitou hodné reprezentovania hudobného umenia doma i v zahraničí.
Fotogaléria
Názov podujatia
Martin Bertič- AM/PM

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
01.09.2022 - 14.11.2022

Popis projektu

Zámerom projektu je aj sprístupniť širšej verejnosti menej známu podobu hudobného umenia. Dielo bude určené širokému okruhu poslucháčov vďaka jeho žánrovej pestrosti a štýlovej rôznorodosti jednotlivých častí. Cieľovou skupinou sú recipienti inklinujúci k súčasnej nekomerčnej alternatívnej a hlavne živej hudbe. Môžeme medzi nich zaradiť nadšencov rockovej, inštrumentálnej hudby, fanúšikov progresívneho rocku, jazzu, študentov hudby, profesionálnych hudobníkov, skladateľov a producentov. V širšom  ponímaní cieľovú skupinu tvora návštevníci koncertov, festivalov, vzdelávacie inštitúcie, poslucháči nekomerčných rádií, študenti, dospelí, ale aj kultúrne založení aktívni dôchodcovia i profesionálni umelci , či aktívni záujemcovia vyhľadávať novú hudbu 21.storočia. Mojou ambíciou je, aby hudba ktorú tvorím pôsobila čo najúprimnejšie. Verím, že poslucháčov moja tvorba obohatí o estetické a emocionálne zážitky.

Názov prímateľa
Martin Bertič

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
1 740,00 €