Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Martin Bertič- Tvorba autorských skladieb

Krátky opis
tvorba nového hudobného diela, kompozície, ktoré žiadateľ/-ka predloží vo forme rukopisu alebo nahrávky (akceptujú sa aj pracovné verzie)
Fotogaléria
Názov podujatia
Martin Bertič- AM/PM

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
01.07.2022 - 15.11.2022

Popis projektu

Zámerom projektu je rozšíriť súčasnú slovenskú hudobnú scénu o nové kompozície, obohatiť kultúrne dedičstvo, upriamiť pozornosť domáceho i zahraničného publika na slovenskú scénu a spopularizovať hudbu aj na slovenskom trhu. Cieľom predkladaného projektu je vytvoriť nové hudobné kompozície. Mojou víziou je vytvoriť syntézu pop music, prog-rocku, psychadelic rocku a ambientu. Pomocou netradičných postupov, rafinovanejších harmónii a zaujímavých kombinácii rytmu, by som chcel dosiahnuť epický charakter diela. Projekt sa skladá dvoch etáp: z autorskej skladateľskej práce a produkčnej časti. Medzi hlavné projektové aktivity patrí: autorská skladateľská práca na materiály, skúšky s kapelou, kompozícia, inštrumentácia, aranžovanie, realizácia v podobe nahrávky - recording, mix, mastering. Primárnou cieľovou skupinou sú recipienti inklinujúci k súčasnej alternatívnej a hlavne živej hudbe, ako sú študenti hudby, nadšenci rockovej, inštrumentálnej hudby, fanúšikovia progresívneho rocku, jazzu, hudobníci, hudobní skladatelia, publicisti a producenti, či aktívny záujemcovia vyhľadávať novú hudbu 21.storočia. Sekundárnu cieľovú skupinu tvorí širšia verejnosť, vzdelávacie inštitúcie, poslucháči nekomerčných rádií, návštevníci koncertov a festivalov alebo náhodní ľudia surfujúci na internete.


https://www.youtube.com/watch?v=Wn5edsxp5S8&ab_channel=martinbertic

Názov prímateľa
Martin Bertič

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
1 740,00 €