Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Krátky opis
Workshop pre kronikárov
Fotogaléria
Názov podujatia
KRONIKA 2022 – workshop pre kronikárov

Miesto konania / kraj
Galanta / Galanta

Termín konania
29.11.2022

Popis projektu
Galantské osvetové stredisko uskutoční dňa 29. novembra 2022 vo svojich priestoroch workshopov pre kronikárov, ktorý umožní začínajúcim ako aj pokročilejším tvorcom kroník osvojiť si nové poznatky a zručnosti. Kronikárske workshopy prispievajú k prehlbovaniu kvality kronikárskej práce, ktorá má podstatný význam pre život, súčasnosť a históriu obcí či miest. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia.
Názov prímateľa
Galantské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
5 650,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €