Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

To be open III.

Krátky opis
Zámerom podujatia bolo umožniť deťom so špeciálnymi požiadavkami rozvíjať ich tvorivý potenciál formou modelovania z hliny a cez stimuláciu motoriky podporiť rozvoj myslenia. Podujatie sa podarilo realizovať už po tretí krát vďaka podpore Fondu pre umenie.
Fotogaléria
Názov podujatia
Dielnička pre školičku III.

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
02.09.2022 - 19.11.2022

Popis projektu

Zámerom podujatia bolo umožniť deťom so špeciálnymi požiadavkami (deti s poruchami učenia a pozornosti, deti v autistickom spektre) rozvíjať ich tvorivý potenciál formou modelovania z hliny a cez stimuláciu motoriky podporiť rozvoj myslenia. Konkrétne sa jednalo o deti z Veľká – Malá - Škola, ktorá funguje pod občianskym združením na Haydnovej ulici v Bratislave 1. Deti  v skupinách navštevovali naše Keramické štúdio, kde sa oboznámili s kompletným procesom vytvárania keramiky (modelovanie, pálenie, glazovanie).

Propagácia projektu bola realizovaná štandardným spôsobom prostredníctvom médií, sociálnych sietí (FB stránka Oáza, Stará tržnica), distribúciou pozvánky, tvorbou plagátu s logom Keramického štúdia a zmienkou o podpore z verejných zdrojov FPU.

Propagačné materiály škola mohla používať aj ako informáciu pre budúcnosť, čím by sa udalosť pravidelne mohla opakovať. Už teraz sme zaznamenali zvýšený záujem v počte detí, ktoré navštevovali naše podujatie.

Názov prímateľa
Kolektívna hlava/ Cabeza Colectiva/ Collective Head

Celkový rozpočet:
5 500,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €