Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Podajme tradíciu nasledovníkom

Krátky opis
Spoznaj, zaži, nauč sa - tri školiteľské podujatia pre folkloristov zamerané na hmotné dedičstvo i nehmotné prejavy tradičnej ľudovej kultúry hornej Nitry. V r. 2022 bude vzdelávanie zamerané na beliansku dolinu s obcami Valaská Belá, Čavoj, Temeš–etnologické prednáška o tradičnom odievaní a o obciach belianskej doliny, spevácka a remeselnícka dielňa zameraná na riasenie plátna a beliansku výšivku.
Fotogaléria
Názov podujatia
Spoznaj, zaži, nauč sa.

Miesto konania / kraj
Temeš / Prievidza

Termín konania
25.11.2022

Popis projektu

Zámerom projektu je prostredníctvom systematického a kontinuálneho vzdelávania nositeľov kultúry zvyšovať úroveň miestnej kultúry. Cieľom je metodická a edukačná pomoc nositeľom kultúry tak, aby mohli poznatky a zručnosti získané v rámci projektu využívať vo svojej ďalšej práci - živote. Východiskom projektu je
1. zhoršujúca sa úroveň práce vo folklórnych kolektívoch hornej Nitry - osobitne vo folklórnych skupinách, kde sa prejavuje prestarnutosť, stereotypy a zlé návyky nerešpektujúce tradície
2. veľký a pretrvávajúci záujem verejnosti o ľudové remeslá
3. záujem verejnosti - dospelej populácie vzdelávať sa v oblasti tradičnej kultúry.
Spoznaj, zaži, nauč sa je vzdelávacím podujatím pre folkloristov zamerané na hmotné dedičstvo i nehmotné prejavy tradičnej ľudovej kultúry belianskej oblasti - 2 etnologické prednášky, moderovaná diskusia, spevácky workshop, remeselnícka dielňa. Vzdelávanie je zamerané na beliansku dolinu s obcami Valaská Belá, Čavoj, Temeš. Lektori: etnologická prednáška o tradičnom odievaní - PhDr. Iveta Géczyová, etnografická prednáška o živote vo vrchárskych obciach belianskej doliny - PhDr. Martin Priečko, PhD. , spevácky workshop - Mgr. Martina Richter - metodička RKC pre folklór, remeselnícka dielňa zameraná na riasenie plátna a beliansku výšivku - Daniela Ťapúchová.

12.11.2022 prvé podujatie cyklu v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi

25.11.2022 druhé podujatie cyklu v ZŠ Valaská Belá

25.11.2022 tretie podujatie cyklu v Temeši Názov prímateľa
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Celkový rozpočet:
6 190,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €