Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Podajme tradíciu nasledovníkom

Krátky opis
Prednáška kulturológa doc. PhDr. Mariána Žabenského, PhD. Tentokrát sa oboznámite s nemeckou kultúrou v okolí Nitrianskeho Pravna.
Fotogaléria
Názov podujatia
Karpatskí Nemci v okolí Nitrianskeho Pravna - príchod, pôsobenie a úpadok

Miesto konania / kraj
Nitrianske Pravno / Prievidza

Termín konania
25.11.2022

Popis projektu
  • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
  • Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie – Filozofická fakulta UKF v Nitre
  • Obec Nitrianske Pravno
  • Hlavný partner Fond na podporu umenia


25. 11. 2022 o 17:00 h          

sála požiarnej zbrojnice Nitrianske Pravno

Karpatskí Nemci v okolí Nitrianskeho Pravna - príchod, pôsobenie a úpadok

Prednáška kulturológa doc. PhDr. Mariána Žabenského, PhD.

Oboznámime sa s nemeckou kultúrou v okolí Nitrianskeho Pravna. 


Nemecky hovoriaci kolonisti sem prichádzajú v 14. storočí za účelom dobývania zlata. Po vyčerpaní zlatonosných zdrojov v 16. až 17. storočí sa ich kultúra mení, začínajú sa zaoberať remeslami, remeselnou produkciou a lesným hospodárstvom.

Úpadok spoločnosti vrcholí v 19. storočí, kedy väčšia časť obyvateľstva vykonáva sezónne práce, pričom dochádza aj k vysťahovalectvu, hlavne do Budapešti. Úpadok a zánik nemeckej kultúrnej enklávy vyvolali udalosti 2. svetovej vojny, kedy dochádza k odsunu a deportáciám.

V súčasnosti žije v tejto časti hornej Nitry už iba malý počet obyvateľov, ktorí sú dôkazom skoro 700 ročného spolupôsobenia slovenskej a nemeckej kultúry.

Názov prímateľa
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Celkový rozpočet:
6 190,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €