Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Leeds International Summer School - University of Leeds

Krátky opis
Letná škola Leeds International Summer School v Anglicku, ktorá spadá pod celosvetovo uznávanú University of Leeds Absolvovala som kurzy Essentials of the Music Business a z druhého bloku British Popular Music in the North of England. Modely sa sústreďovali mimo iného sústreďujú na preskúmanie kľúčových konceptov a analýz hudobného sektoru, kultúrneho odvetvia a organizačných typológií - ako v medzinárodnej sfére, tak špecificky v Anglicku, Zahŕňala aj exkurziu do inštitúcie s hudobným provozo
Fotogaléria
Názov podujatia
Leeds International Summer School - University of Leeds

Miesto konania
Spojené kráľovstvo

Termín konania
02.07.2022 - 30.07.2022

Popis projektu

https://drive.google.com/drive/folders/17tOkd9rMLauI5kPbz1VjAGSnRnZU11pl?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/17tOkd9rMLauI5kPbz1VjAGSnRnZU11pl?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/17tOkd9rMLauI5kPbz1VjAGSnRnZU11pl?usp=sharing

class="MsoNormal">Projekt a jeho realizáciu som propagovala na rôznych úrovniach:

10.10.2022 - prezentácia na Janáčkovej akadémii múzických umění

- výstupy a realizáciu projektu som prezentovala pred študentami Hudebného managmentu na pôde Hudobnej fakulty - na prezentácii boli prítomní študenti bakalárske, magisterského i doktorandského štúdia - ako z Česka, tak zo Slovenska

- v rámci toho som zahrnula i skutočnosť, že projekt bol podporený z Fondu na podporu umenia 


mediálny výstup - časopis Nový populár

- tento mesiac vyšiel v danom časopise článok, ktorý popisujem celú realizáciu projektu, obsahovú stránku kurzov a tak je súčasťou i zmienka o tom, že projekt bol z podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. 


študentský ambasádor LISS

- stala som sa ambasádorom letnej školy, a teda naďalej spolupracujem s univerzitou v šírení informácii a reprezentácie Slovenska i v zahraničí - Na samotnej letnej škole nebolo veľké percento účastníkov z Európy, takže bolo viac ako prospešné dopĺňanie informácii a rúcanie rôznych predsudkov či dezinformácii


rozhovor Voices

- v neposlednom rade som realizáciu projektu spomínala i v rozhovore realizovanou pod projektom Choices (organizácie Voices), kde som zhrnula i prínosy spomínanej realizácie


sociálne siete

- projekt i zmienku o podpore som zahrnula i na svoje osobných sociálnych sieťach na začiatku i po samotnej realizácii projektuNázov prímateľa
Veronika Kostková

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €