Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Noam Chomsky: Zádušná omša za americkým snom

Krátky opis
Vo svojej knihe Zádušná omša za americkým snom sa Chomsky venuje utopickej predstave súčasného neoliberalizmu a kapitalizmu, ktorú dáva do nevšednej paralely s reálnym stavom americkej ekonomiky a spoločnosti. Kniha bude spoľahlivo využiteľná ako pre akademickú (medzi historikmi, sociológmi, politológmi, kulturológmi, ekonómami), tak aj pre širšiu verejnosť.
Fotogaléria
Názov podujatia
Propagácia knihy Noam Chomsky: Zádušná omša za americkým snom

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.01.2019 - 15.05.2019

Popis projektu

Iné výstupy (ak sú súčasťou projektu, napr. uvedenie úryvku z knihy počas tvorby pred jej vydaním):  Úryvok v literárnom časopise, uverejnenie recenzie v časopise Knižná revue. 

 

Informovanie verejnosti o podpore z FPU (žiadateľ je povinný postupovať podľa Príručky pre propagáciu FPU zverejnenej na webovom sídle FPU v časti „Dokumenty“): V každej knihe na frontispice je uverejnené logo FPU s textom Realizované s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia.


Názov prímateľa
HRONKA

Celkový rozpočet:
3 374,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €