Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Martin Buber: Otázka jedincovi

Krátky opis
Preklad diela „Otázka jedincovi“ by mohol byť ďalším dôležitým podnetom k rozvoju slovenského diskurzu o Buberovom (ale aj Kierkegaardovom) myslení. Ide o dielo pre náročných čitateľov. Preklad knihy je relevantný pre odbornú aj širšiu intelektuálnu verejnosť či pre vysokoškolských študentov, ktorým môže slúžiť ako uvedenie do Buberovho myslenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Propagácia knihy Martin Buber: Otázka jedincovi

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.01.2019 - 15.05.2019

Popis projektu

Iné výstupy (ak sú súčasťou projektu, napr. uvedenie úryvku z knihy počas tvorby pred jej vydaním):  Úryvok v literárnom časopise, uverejnenie recenzie v časopise Knižná revue, prípadne prezentácia knihy spojená s čítaním v Goetheho Inštitúte v Bratislave.

Informovanie verejnosti o podpore z FPU (žiadateľ je povinný postupovať podľa Príručky pre propagáciu FPU zverejnenej na webovom sídle FPU v časti „Dokumenty“): V každej knihe na frontispice bude uverejnené logo FPU s textom Realizované s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia.Názov prímateľa
HRONKA

Celkový rozpočet:
2 091,00 €

Výška podpory:
1 600,00 €