Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Elias Canetti: Zaslepenie

Krátky opis
Preklad jedného z ťažiskových diel svetovej literatúry, ktorý zatiaľ v našom kultúrnom priestore chýba. Ide o dielo pre náročných čitateľov. Cieľovou skupinou je naša čitateľská verejnosť, verejné aj súkromné knižnice. Adresátom sú aj kultúrne inštitúcie (napr. televízia a rozhlas), lebo preklad umožní rôzne relácie. Bude to aj vhodná pomôcka pre študentov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Propagácia knihy Canetti: Zaslepenie

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.01.2019 - 31.05.2019

Popis projektu


Iné výstupy (ak sú súčasťou projektu, napr. uvedenie úryvku z knihy počas tvorby pred jej vydaním): Úryvok v literárnom časopise, uverejnenie recenzie v časopise Knižná revue, predstavenie knihy spojené s čítaním v Goetheho inštitúte v Bratislave. 


Informovanie verejnosti o podpore z FPU (žiadateľ je povinný postupovať podľa Príručky pre propagáciu FPU zverejnenej na webovom sídle FPU v časti „Dokumenty“): V každej vytlačenej knihe na frontispice bude uverejnené logo FPU s textom: Tvorbu diela podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.Názov prímateľa
Ladislav Šimon

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 472,00 €