Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vianoce s detskou knihou - XV. ročník festivalu

Krátky opis
Knižnica v živote dieťaťa - V. ročník Prezentácia zážitkových príkladov dobrej praxe v záujme podpory čítania a rozvoja čitateľskej gramotnosti u detí. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Praktický workshop / vzdelávacie podujatie pre dospelých

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
16.11.2022

Popis projektu

8:00 - 8:45

Prezentácia účastníkov

 

8.45 

Mgr. Katarína Šušoliaková

Privítanie a úvod

 

9:15 Mgr. Marta Pažická, pedagogička, autorka kníh pre deti, Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Žilina  

Prezentácia ukážkových podujatí pre deti

Dramatizácia knižných príbehov s hudobným sprievodom (hudobno-literárne pásmo Drozdík Čimko).  

Diskusia

 

10:30

Mgr. art. Vladimír Mores, pedagóg, autor scenárov, Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Žilina  

Od prozaického rozprávkového príbehu k divadelnému tvaru 

Ukážka odprezentuje proces dramatizácie známej rozprávky H. CH. Andersena - Malá morská víla do divadelného scenára, ktorú pod vedením pedagóga realizujú detskí divadelní herci (8 - 12 rokov) vo forme scénického čítania.

Diskusia

 

11:30

Občerstvenie

 

12:00

Mgr. Eliška Sadíleková, lektorka tvorivej dramatiky, Osmijanko, n.o.

Predstavivosť, asociácie a emócie ako základné piliere čítania s porozumením a ako ich u detí rozvíjať

Ukážky autorkinej vlastnej práce s deťmi rôznych vekových kategórií pri vnímaní literárneho textu, ponuka cvičení a hier, ktoré sama využíva pri podpore spomínaných schopností u detí.

Diskusia

 

13:00

Mgr. Tibor Hujdič, propagátor čítania detí a deťom, kníhkupec, pán „Mrkvička“ 

Inšpiratívne aktivity pre knihovníkov a učiteľov zameraných na podporu záujmu o čítanie u detí

Čo môže urobiť knihovník, aby učitelia (aj fyziky či chémie) radi chodili so žiakmi do knižnice? Čo môže urobiť učiteľ, aby rodičia čítali svojim deťom? Čo môže urobiť knihovník, aby do knižnice prišli rodičia, ktorí tam sami od seba neprídu? A čo môžu urobiť učitelia a knihovníci pre deti, ktoré majú s čítaním problém? Prednáška a ukážky z aktivít pre knihovníkov a učiteľov zameraných na podporu záujmu o čítanie u detí, ako booktalking a iné.

Diskusia

 

13:00

Záver podujatia 


Podujatie je bezplatné. Z kapacitných a organizačných dôvodov prosíme  záujemcov o prihlásenie sa vopred prostredníctvom registračného systému.   

Miesto konania podujatia: Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žiline 


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Názov prímateľa
Krajská knižnica v Žiline

Celkový rozpočet:
4 000,00 €

Výška podpory:
3 600,00 €