Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tvorivé a vzdelávacie podujatia 3

Krátky opis
Metodický seminár je určený pedagógom ZŠ 2. stupňa a pedagógom SŠ. Zámerom aktivity je podpora divadla v regióne. Metodický seminár bude viesť lektorka PhDr. Eva Jacevičová a bude venovaný príprave inscenácie a divadelnej scénografii.
Fotogaléria
Názov podujatia
Metodický seminár - divadlo

Miesto konania / kraj
Humenné / Humenné

Termín konania
11.11.2022

Popis projektu

Metodický seminár bude venovaný netextovým zložkám divadelného diela – inscenácie, predovšetkým princípom a možnostiam tvorby scény, kostýmu, výberu a práce s rekvizitou, prípadne práce so svetlom. Program seminára bude prepájať teóriu s praxou. Súčasťou seminára teda bude nielen teoretický úvod, ale aj interaktívna práca s reálnym materiálom v súvislosti s konkrétnou témou, ďalej videoprezentácia a diskusia.

Názov prímateľa
Vihorlatské múzeum v Humennom

Celkový rozpočet:
10 160,00 €

Výška podpory:
7 500,00 €