Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Knižnica = tretie miesto

Krátky opis
Projekt zameraný na čitateľskú gramotnosť detí a vzdelávanie všetkých vekových kategórií
Fotogaléria
Názov podujatia
Čítame s najmenšími. Lúka

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
27.10.2022

Popis projektu

Bábková inscenácia Lúka pre detičky do 3 rokov o živote motýľa od vajíčka až po dospelého jedinca. V každom vývinovom štádiu sa kladie dôraz na rozvoj špecifických zručností u detí. Pri vajíčku sa venujeme rozpoznávaniu tvarov – guľaté, veľké a malé...

V druhej fáze, húsenica spozná na lúke bylinky. Tu sa pracuje s vôňami jednotlivých rastlín a rozvíjajú sa pozitívne pamäťové stopy, aj základnú slovnú zásobu.

Keď sa húsenica zakuklí, spoločne deti spoznávajú rozdiely medzi jednotlivými textilnými materiálmi – mäkké a tvrdé, hladké a drsné... Vo fáze motýľa sa zopakujú všetky podnety z predošlých vývinových fáz, aby sa deťom upevnili novo nadobudnuté haptické skúsenosti.

Názov prímateľa
STAROMESTSKÁ KNIŽNICA

Celkový rozpočet:
5 000,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €