Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kríza dôvery

Krátky opis
Autorská výstava Mgr. art. Lukáša Matejku, ArtD. odkazujúca na rastúcu tendenciu nedôvery v spoločnosti. Kríza dôvery je hlavným ideovým východiskom projektu. Rovnocennou súčasťou vystavených maliarskych diel je zvukové prostredie. Divák - návštevník novovznikajúcej FOR MAAT GALLERY (Železničná 3, Trenčín) sa tak ocite v priestore s autorskou maliarsko-akustickou kolekciou Kríza dôvery, ktorá bude pôsobiť na neho vizuálne i akusticky.
Fotogaléria
Názov podujatia
Kríza dôvery

Miesto konania / kraj
Trenčín / Trenčín

Termín konania
01.12.2022 - 30.12.2022

Popis projektu

Názov výstavy: Lukáš Matejka - KRÍZA DÔVERY

Termín vernisáže: 1. december 2022 o 19:00

Dĺžka trvania výstavy: 1. 12. 2022 - 30. 12. 2022

Kurátor: Anton Šulík

Miesto: FOR MAAT GALLERY, Železničná 3, Trenčín


Spoločnosť profituje a rozvíja sa smerom dopredu, keď existuje medzi ľuďmi vzájomná dôvera. O to viac, keď dovera rastie. Ide to ruka v ruke. Dokedy? Až do momentu keď prišlo chybné uvedomenie, že dôveru v každom jednom smere postačuje postupne jemne a nenápadne oslabovať. Jednotlivci / ľudia / skupiny / komunity / národy si prestavajú navzájom na základe drobných dezinfo-impulzov veriť. Postupne vznikajúca nedôvera ohlodáva do kostí všetko. A práve z tejto nedôvery v súčasnosti individuá ťažia a profitujú na úkor rastu spoločnosti ako celku. "Neveríš vede, nedáš sa zaočkovať. Neveríš financiám, diverzifikuješ do kryptomien. Neveríš v média, utiekaš ku konšpiračným médiám. Neveríš v demokraciu, obdivuješ autoritárske režimy a populistov." Kríza dôvery je hlavným ideovým východiskom.
 
Hlavné aktivity projektu sú výskum a rozklad fenoménov a tém, ktoré nahlodávajú dôveru. Vznikne kolekcia 5 veľkoformátových autorských malieb výtvarníka Lukáša Matejku - portrétov (160 x 100 cm). Portréty vychádzajú z reálnych osôb - predstaviteľov cirkvi, financií, súdnictva, polície a medicíny. Dôležitú kostru vznikajúcich diel tvorí tiež práca s audiom - rozhovory - monológy - deštrukcia hlasov dôvery/nedôvery. Autor vytvorí akustickú koláž s ľuďmi kt. stratili alebo strácajú dôveru. Rovnocennou súčasťou vystavených maliarskych diel bude toto vzniknuté zvukové prostredie (nahrávky, editácia, postproces). Divák - návštevník novovznikajúcej FOR MAAT GALLERY v Trenčíne sa tak ocite v galérii s komplexnou autorskou maliarsko-akustickou kolekciou Kríza dôvery, ktorá bude pôsobiť na neho vizuálne i akusticky.
 
Cieľom a prínosom projektu je realizovať vizuálnu reflexiu / autorskú výstavu odkazujúcu na rastúcu tendenciu nedôvery v spoločnosti, ktorá má dosahy priamo alebo nepriamo na každého z nás. Cieľovou skupinou výstavy je najmä široká verejnosť, študenti a odborná - umelecká komunita.


Viac informácii na www.trakt.sk/kriza-dovery


" target="_blank">http://www.trakt.sk/kriza-dovery">www.trakt.sk/kriza-dovery


Názov prímateľa
Lukáš Matejka

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
3 480,00 €