Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Podajme tradíciu nasledovníkom Spoznaj, zaži, nauč sa

Krátky opis
školiteľské podujatie pre folkloristov zamerané na beliansku dolinu a obce Čavoj, Temeš, Valaská Belá - etnologické prednášky, moderované diskusie, spevácky a remeselný workshop.
Fotogaléria
Názov podujatia
Spoznaj, zaži, nauč sa

Miesto konania / kraj
Prievidza / Prievidza

Termín konania
12.11.2022

Popis projektu

Spoznaj, zaži, nauč sa - školiteľské podujatie pre folkloristov zamerané na  beliansku dolinu a obce Čavoj, Temeš, Valaská Belá.

12.11.2022 - Regionálne kultúrne centrum

14:00 - 16:00 Spoznaj tradičnú kultúru a zaži časy dávno minulé - prednáška o tradičnej kultúre v obciach Čavoj, Temeš, Valaská Belá spojená s výstavou tradičného odevu a diskusiou. Lektori: PhDr. Iveta Géczyová - etnologička, PhDr. Martin Priečko, PhD. - etnológ.

16:00 - 17:00 Nauč sa piesne belianskej oblasti - spevácky workshop - hlasová príprava, rozdelenie piesní podľa zvykoslovia, prezentácia piesní a spôsobu prevedenia. Lektorka: Mgr. Martina Richter, metodička pre folklór Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.

14: - 18:00 Nauč sa, ako si urobiť tradičný odev - tradičné techniky spracovania a výroby ľudového odevu z belianskej oblasti - riasenie plátna, výšivka. Lektorka: Daniela Ťapuchová - remeselná výroba tradičného odevu.


Názov prímateľa
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Celkový rozpočet:
6 190,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €