Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

KREATIV 2022

Krátky opis
Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje tretí ročník edukačného podujatia Metodika ľudových tancov Podunajska III. v rámci projektu KREATIV 2022 pre pedagógov, vedúcich i členov folklórnych kolektívov. Cyklické vzdelávanie je zamerané na výučbu ľudového tanca vo folklórnych kolektívoch pre deti, mládež i dospelých; na informácie o vývoji tanečných tradícií v regióne Podunajska s úsilím o zveľaďovanie a uchovávanie prejavov tradičnej tanečnej ľudovej kultúry tohto regiónu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Metodika ľudových tancov Podunajska III.

Miesto konania / kraj
Búč / Komárno

Termín konania
04.11.2022 - 26.11.2022

Popis projektu

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje tretí ročník edukačného podujatia Metodika ľudových tancov Podunajska III. pre vedúcich i členov folklórnych kolektívov, pedagógov folklórnych zoskupení v materských, základných, základných umeleckých školách. Cyklické vzdelávanie je zamerané na výučbu tanečného folklóru vo folklórnych kolektívoch pre deti, mládež i dospelých; na  informácie o vývoji tanečných tradícií v regióne Podunajska s úsilím o zveľaďovanie a uchovávanie prejavov tradičnej tanečnej ľudovej kultúry tohto regiónu. Formou teoretických a praktických cvičení počas troch jednodňových workshopov a jedného dvojdňového sústredenia sa pod vedením odborných lektorov budeme venovať metodike nácviku ľudového tanca, typológii, analýze, princípom a vnútornej štruktúre tradičných ľudových tancov, základom choreografie či tanečnej improvizácii. Vďaka novým odborným poznatkom budú mať účastníci možnosť efektívnejšie pracovať vo svojich folklórnych kolektívoch, zavádzať nové choreografie typické a autentické pre región Podunajska, čo je hlavným cieľom projektu. Aktivita sa bude konať v rámci projektu KREATIV 2022.

Garantom a lektorom podujatia je István Katona, folklorista, tanečník, choreograf, pedagóg a etnológ, v rokoch 1983 - 1987 umelecký riaditeľ a choreograf vo folklórnom súbore Mladé srdcia, dnes známe ako Tanečné divadlo Ifjú Szivek v Bratislave.

Jednodňové workshopy v termínoch 4. 11. (v prípade nepredvídateľných okolností 5.11.), 11. 11., 18. 11. 2022 sa budú konať v priestoroch Domu kultúry Hurbanovo / Kultúrház Ógyalla a v priestoroch  ZŠ M. Katonu s VJM - Katona Mihály Alapiskola Hlavná 503 Búč-Búcs, a dvojdňové sústredenie v termíne 25. – 26. 11. 2022  sa bude konať v priestoroch ZŠ M. Katonu s VJM - Katona Mihály Alapiskola Hlavná 503 Búč-Búcs.

 „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“ - Hlavný partner

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V KOMÁRNE

Celkový rozpočet:
13 573,00 €

Výška podpory:
8 000,00 €