Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Čítajme a tvorme v knižnici

Krátky opis
Stretnutie so psychologičkou Mgr. Dajanou Brajovou pre detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
Fotogaléria
Názov podujatia
Zachytávanie emócií

Miesto konania / kraj
Michalovce / Michalovce

Termín konania
26.10.2022

Popis projektu

Stretnutie so psychologičkou Mgr,Dajanou Brajovou je určené pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Cieľom aktivity je rozšíriť vedomosti o vlastnom prežívaní, získať zručnosť pomenovať vlastnú emóciu, v ktorej sa nachádzam, vedieť pomenovať základné druhy emócií a tým si rozšíriť slovnú zásobu, rozvíjať u deti túžbu po sebarozvoji a sebapoznávaní, naučiť sa vedieť uchopiť a pomenovať vlastné prežívané emócie a vedieť ich vyjadriť pre seba samého a iným, práca s vlastnou emóciou - aký som? ako sa cítim?
Názov prímateľa
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach

Celkový rozpočet:
5 550,00 €

Výška podpory:
4 900,00 €