Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

KAKAŠ alebo vtedy v Príbelciach

Krátky opis
divadelné predstavenie
Fotogaléria
Názov podujatia
KAKAŠ

Miesto konania / kraj
Dolné Plachtince / Veľký Krtíš

Termín konania
22.10.2022

Popis projektu

Projekt prostredníctvom divadelného predstavenia prezentuje a upriamuje pozornosť na historické, etnologické, kultúrne, spoločenské dianie z obdobia začiatku 90. rokov 20. st. v obci Príbelce regiónu Hont okresu Veľký Krtíš. Idea projektu vychádza z bohatých vedomostí Juraja Matiaša o vtedajších zmenách v spoločenskom dianí v obci Príbelce.

Cieľom je sprístupniť pohľad na život a spoločenské dianie vo vtedajšej dobe súčasnej kultúrnej verejnosti.

Inscenácia sa snaží poukázať na mnohé negatívne ľudské vlastnosti (klamstvo, bagatelizáciu pravdy, hlúposť, aroganciu, predsudky, neznášanlivosť), ktoré sú v mnohých ohľadoch analógiou súčasnosti. Pritom však nezabúda na zrniečko nádeje v podobe hesla – „Pravda vždy zvíťazí“.
Divadelná inscenácia je určená širokej verejnosti z okresu Veľký Krtíš, ale aj mimo neho. 

Názov prímateľa
DIVADLO ŠTEFANA KVIETIKA

Celkový rozpočet:
3 400,00 €

Výška podpory:
2 900,00 €