Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Workshop zameraný na rétoriku.
Fotogaléria
Názov podujatia
Sila slova

Miesto konania / kraj
Veľký Krtíš / Veľký Krtíš

Termín konania
25.10.2022

Popis projektu

Byť „in“ si v dnešnej dynamickej spoločnosti vyžaduje potrebu zdokonaľovania rečovej komunikácie. Umenie hovoriť aj dnes ostáva umením v pôvodnom zmysle slova, ktorým sa rozvíja predovšetkým cit a rozum.

Zámerom 3.ročníka workshopu s názvom „Sila slova“ je obnovovať záujem detí a mládeže o rétoriku, ktorá sa v prvej polovici 20.st. vytratila zo školských osnov a podnietiť inovatívnu prácu s mladým publikom.

Cieľom je analyzovať, pochopiť a následne sa naučiť využívať jednotlivé fázy tvorby rétorického prejavu.

Hlavnou projektovou aktivitou je vytvorenie rétorického prejavu po formálnej a obsahovej stránke, ktorý účastník následne môže využiť v praxi (súťaž Štúrov Zvolen).

Cieľovou skupinou sú deti a mládež z okresu Veľký Krtíš.


Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
16 250,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €