Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Záhorské osvetové stredisko v Senici - vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v roku 2022

Krátky opis
Tvorivé dielne k umeleckému prednesu detí a mládeže zamerané na prácu s literárnymi textami, ich interpretáciu a kritériá hodnotenia umeleckého prednesu. Lektorka dielní je Mgr. Jaroslava Čajková.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prednášam, teda som…

Miesto konania / kraj
Senica / Senica

Termín konania
18.10.2022 - 15.11.2022

Popis projektu

Tvorivé dielne k umeleckému prednesu detí a mládeže zamerané na prácu s literárnymi textami, ich interpretáciu a kritériá hodnotenia umeleckého prednesu. Lektorka dielní je Mgr. Jaroslava Čajková.

Názov prímateľa
Záhorské osvetové stredisko v Senici

Celkový rozpočet:
11 260,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €